Белорусский язык и литература

 

Методическая копилка: Белорусский язык и литература

Внеклассная работа

1. Верш "Кузьміч А. Слова ў гонар Я.Купалы і Я.Коласа"

2. Наш Купала

3. Пазакласнае мерапрыемства "Без дружбы чалавеку цяжка жыць"

4. Постаці слаўныя краю майго (Л.Дранько-Майсюк)

5. Прэзентацыя Янка Купала

6. Прэзентацыя да ўрока Максім Танк

7. Прэзентацыя "Бяссмертнае слова, ты роднае слова"

8. Прэзентацыя "ВОБРАЗЫ КВЕТАК у творчасці Вабішчэвіча В.В"

9. Прэзентацыя "Выкарыстанне інтэрактыўных відэаролікаўна ўроках беларускай мовы і літаратуры"

10. Прэзентацыя "Духоўныя святыні"

11. Прэзентацыя "Леанід Дранько-Майсюк"

12. Прэзентацыя "Максім Танк"

13. Прэзентацыя "Мой Колас"

14. Прэзентацыя "Постаці слаўныя краю майго"

15. Прэзентацыя "Раіса Баравікова"

16. Прэзентацыя "Якуб Колас"

17. Прэзентацыя "Янка Купала"

18. Прэзентацыя "Янка Купала 2"

19 Iван Чыгрынаў

20. Анатоль Вярцінскі

21. Вaciль Зyёнaк

22. Віктар Казько

23. Іван Пташнікаў

24. Максім Багдановіч

25. Максім Танк

26. Нiл Гiлевiч

27. Тарас Шаўчэнка

28. Фразеалагізмы

29. Якуб Колас

30. Янка Купала

31. Янка Купала

32. Янка Сіпакоў

33. Браты Мамонічы

34. Лаўрэнцій Зізаній

35. Лаўрэнцій Ів. Зізаній

36. М. Сматрыцкі

37. Мамонічы Кузьма і Лука

38. Мікалай Радзівіл Чорны

39. Мікалай Радзівіл

40. Мікола Гусоўскі. Жыццё і творчасць

41. Мікола Гусоўскі

42. Мялецій Сматрыцкі

43. Спірыдон Собаль

44. Сымон Будны

45. Францыск Скарына

46. Янка Купала